Tesla TFH

ZIDNI TERMOIZOLACIONI SENDVIČTESLA TFH

Zidni panel sa skrivenim zavrtnjem i ispunom od poliuretana (PUR), ili samogasivog poliuretana (PIR). Sendvič panel sa skrivenim spojem odgovara najstrožijim estetskim zahtevima (pri montaži zavrtanj ostaje skriven u spoju panela).

Debljine: 40-50-60-80-100-120 mm
Priflacije: standard, mikro i gladio
Dužine: 2000 mm – 15000 mm

Standardne boje:

https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/standardne-boje.png
https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/tesla-tfh-001-640x644.png
https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/tesla-tfh-002.png
  • TABELA 01
  • TABELA 02
  • K - Koeficijenat prolaza topline
https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/tesla-tfh-tabela-001.png
https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/tesla-tfh-tabela-002.png
https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/tesla-tfh-tabela-003.png

Proračun je usklađen sa BAS EN 14509:2013
Nosivost je određena po osnovu dva kriterijuma:
odop=N/mm2 Kriterijum dopušta ugib Wdop=L/200 mm

Ivković Investment Group

Vladislava Maržika 7, 36212 Ratina, Kraljevo

Kancelarije:

Milutina Milankovića 1i, 11070 Novi Beograd

Copyright | Sva prava zadržana. Web dizajn i razvoj Tesla Panels