Tesla TVF+

ZIDNI TERMOIZOLACIONI PANELTESLA TFV+

Termoizolacioni sendvič panel sa duplim spojem koji je unapređen u vidu termičkih karakteristika panela.

Debljine: 120-150-200 mm
Po zahtevu kupca
moguće<debljine
: 40-50-60-80-100 mm
Priflacije: standard, mikro i gladio
Dužine: 2000 mm – 15000 mm

Standardne boje:

https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/standardne-boje.png
https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/tesla-tvf-plus-001-640x370.png
https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/tesla-tvf-plus-002.png
UPOZORENJE!
Sve informacije date u dijagramima opterećenja odnose se samo na karakteristike panela. One ne mogu zameniti proračune projekta koje je napravio kvalifikovani tehničar, koji će primeniti pravila referentnog tržišta.
Sve informacije o karakteristikama “TESLA PANELS” proizvoda, u smislu podobnosti, sadržane u ovom katalogu, na internet stranici i u informativnim materijalima, kupac mora proveriti u skladu sa lokalnim propisima u zemlji gde se proizvod ugrađuje.
  • TABELA
https://www.teslapanels.rs/wp-content/uploads/2022/09/tesla-tvf-plus-tabela-001.png

Proračun je usklađen sa BAS EN 14509:2013
Nosivost je određena po osnovu dva kriterijuma:
odop=N/mm2 Kriterijum dopušta ugib Wdop=L/200 mm

Ivković Investment Group

Vladislava Maržika 7, 36212 Ratina, Kraljevo

Kancelarije:

Milutina Milankovića 1i, 11070 Novi Beograd

Copyright | Sva prava zadržana. Web dizajn i razvoj Tesla Panels